Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Fakültesi
Kimya Bölümü